• slide
    Om weer prettig in het leven te kunnen staan
    Een luisterkindafstemming voor kinderen van 0 jr. – 100+
  • slide
    Marloes:
    Dankzij een luisterkindafstemming kan mijn dochter weer slapen!

Wat is een Luisterkindafstemming?
Een Luisterkindafstemming is een afstemming, volgens de Luisterkindmethode, waarbij er afgestemd wordt in de energie van de cliënt en waar contact gemaakt wordt met het onderbewuste van het kind of de volwassen persoon. Dit contact wordt gemaakt via een foto en de naam en achternaam van de persoon op de foto, samen met de geboortedatum. De Luisterkindafstemming wordt genoteerd tot in detail, zodat je kunt nalezen, wat er gezegd is en wat er gedaan is.

Wees bewust dat ik met de Luisterkindmethode een dieper liggende laag van jou of je kind betreed. Een laag wat jij of het kind zelf  niet zo makkelijk verbaal had kunnen of durven laten zien.

De afstemming
•    De afstemming is voor jong en oud.
•    De afstemming en contact gaan per mail, dus
– geen ontmoeting noodzakelijk
– geen reistijd
– geen reiskosten
– de cliënt hoeft niet uit zijn of haar veilige leefomgeving worden gehaald en daarom wordt het dus niet onnodig belast.

Voor wie een afstemming?
Soms kun je je weleens afvragen wat er in het hoofdje van je kind omgaat. Vooral op de momenten wanneer het allemaal niet zo lekker gaat. Wanneer je kind slecht slaapt, vaak huilt, angsten ervaart, onverklaarbare driftbuien heeft, wanneer er problemen zijn op school, bij moeilijkheden bij het zindelijk worden, of wanneer er onbegrepen gedrag wordt vertoont. Heb je werkelijk alles al geprobeerd en zit je met je handen in het haar, dan zou een Luisterkindafstemming voor een passende oplossing kunnen zorgen.
Een Luisterkindafstemming is er niet alleen voor kinderen. Ook als volwassene kun je wel eens wat hulp gebruiken, als je helemaal vastloopt. Bijvoorbeeld bij moeilijkheden op het gebied van gezondheid, werk, privé, onzekerheden, faalangst. Een Luisterkindafstemming kan dan inzichten geven en handvatten bieden en mogelijk levert het je nog meer op. Een Luisterkindafstemming is er dus voor iedereen die gehoord wil worden, voor kinderen van 0 jr. – 100+ met of zonder verstandelijke beperking, met of zonder Alzheimer, met of zonder een labeltje  of stempeltje (ADHD, ODD, ADD, DCD, PDD-NOS, enz.)

Iedere afstemming is anders Jij of jouw kind bepalen helemaal zelf hoe er tijdens de Luisterkindafstemming wordt gecommuniceerd. Soms komt er alleen maar geschreven tekst, andere keren laat het kind of de volwassene me beelden zien die ik in tekst vertaal, andere keer ben ik volledig in gesprek met jou of met het kind met vragen over en weer. Ik luister naar het verhaal van de cliënt, bespreek de vragen die de aanvrager vooraf gesteld heeft, werk waar dat nodig is met regressie, stuur entiteiten naar het licht en stel de wensen of problemen van het kind of volwassene op wie ik afstem voorop. De Luisterkindafstemming stuur ik daarna per mail, zonder verdere aanpassingen op naar de aanvrager.

Het kan zijn dat je na een afstemming op jou of op je kind verdere afspraken kunt of wilt maken met een andere praktijk voor verdere ondersteuning, gericht op punten die jou of jouw kind in de Luisterkindafstemming heeft aangegeven. Zo kan de afstemming een gerichte opstap zijn naar verdere behandelingen. Hierin kan gekozen worden voor de reguliere of de alternatieve zorg. Het kan ook zijn dat de problemen na deze afstemming zijn opgelost, verhelderend hebben gewerkt, je genoeg handvatten hebt ontvangen om aan de slag te gaan en verdere stappen niet aan de orde zijn. Dit is per persoon en per afstemming verschillend.

Aan de  slag
Het kan zijn dat je al zo lang bezig bent met van alles en nog wat en dat de afstemming als een soort van verademing binnenkomt; opgelost! Maar het is niet altijd gezegd dat problemen direct verholpen zijn. Vaak wordt er inspanning gevraagd, een nieuwe planning, een andere manier van benadering, meer overleg, een andere vorm van communicatie. Het is van belang dat jij of de aanvrager van een afstemming op een kind met de afstemming aan het werk willen, dat de handvatten serieus worden opgepakt. Met een aanvraag voor een Luisterkindafstemming geef je aan dat je open staat voor de vraagstellingen, die problemen, de hobbels van jou of jouw kind. Soms is de afstemming “pittig” qua emoties en wijst het kind echt naar de ouders als oorzaak van hun “problemen” of wijs je naar jezelf of naar bijvoorbeeld jouw partner als oorzaak.  Als je het aangaat, geef het dan ook de tijd. Niet alles kan morgen anders zijn, soms vraagt het ook een andere benadering, stappen die gewoon meer tijd kosten. Wanneer je bereid bent om het aan te gaan, dan zie je al snel wederzijds begrip ontstaan en kan de verandering zich al snel laten zien. Als je dat niet wilt, of de boodschappen van je innerlijke zelf of van jouw kind niet wilt horen, vraag dan geen Luisterkindafstemming aan. Dat bespaart jou of jouw kind op voorhand een teleurstelling.

Advies
Durf in tijd en aandacht te investeren. Geef het aansluitend de tijd. Veranderingen kunnen gewoon niet altijd van de een op de andere dag plaatsvinden en vragen vaak een langere adem en inzet. Soms zie je per direct een verandering, die aansluitend weer wegzakt. Door er aandacht aan te blijven geven kan het weer vormen.

Voor het maken van een afstemming op een kind jonger dan 10 jaar, heb ik toestemming nodig van één van de ouders/verzorgers. Kinderen van 10 jaar en ouder moeten zelf toestemming geven.

Ik ben de eerste opstap naar verbetering van het welzijn van jou of jouw kind. De vervolgstappen zijn aan jou/jullie. Soms kan hier professionele hulp bij nodig zijn.
Ik ben geen dokter of psycholoog, ik kan geen ziektes of aandoeningen verwijderen. Ga bij twijfel over je gezondheid altijd eerst naar de huisarts.
Ik leg de verantwoording voor eventuele vervolgstappen bij jou.